Włochy: Jedynie 2,65% imigrantów to uchodźcy wojenni

Jak donosi portal Breibart, w ciągu 2016 roku, tylko 2,65% imigrantów we Włoszech otrzymało oficjalny azyl, a pozostała część przebywających w tym kraju to nielegalni, nieudokumentowani przybysze.

Według agencji ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) łącznie 181,436 migrantów przekroczyło Morze Śródziemne, co stanowi rekordowy rok w historii. Liczba ta nie obejmuje osób, które mogły przybyć do Włoch nielegalnie, a jedynie tych, którzy zostali oficjalnie zarejestrowani przez włoskich urzędników lub organizacje pozarządowe.

Spośród nich, tylko 4,808 uznano za „uchodźców” i przyznano azyl. Niepokojąca statystyka, która niedawno została przedstawiona, ujawnia, że połowa imigrantów przebywających do kraju (90,334) nigdy nie zażądała azylu, ale zniknęła w odmętach Włoch jako nielegalni imigranci, nazywani przez Włochów „clandestini„.

Pozostałe 91,902 imigrantów ubiegało się o azyl, a 60% petycji zostało bezwarunkowo odrzuconych. Kolejnym 21% została przyznana „ochrona humanitarna”, co pozwala im na weryfikowane co rok zezwolenie na pozostanie w kraju. 14% otrzymało „ochronę uzupełniającą”.

4,808 imigrantom przyznano azyl, co stanowi 5% osób ubiegających się o azyl, a zatem tylko 2,65% ogółu imigrantów wjeżdżających do kraju w ciągu roku. Pomimo faktu, że zdecydowanej większości tzw. „uchodźców” odmówiono azylu, w roku 2016 deportowano mniej niż 5,000 osób, co oznacza, że w kraju pozostało ich ponad 175,000, w większości nielegalnie.

Pomimo zeszłorocznej, rekordowej imigracji do Włoch, w pierwszym kwartale 2017 roku zarejestrowano 30-procentowy skok w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.

Lider Ligi Północnej (Le Lega), Matteo Salvini, ogłosił, że wystąpi przeciwko rządowym liderom, promującym nielegalną imigracje do kraju.

„Teraz jest jasne, że nielegalna imigracja jest zorganizowana i finansowana, dlatego podjęliśmy decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko rządowi, przewodniczącemu Rady, ministrom, dowódcom marynarki wojennej i straży przybrzeżnej”, powiedział Salvini.

Źródło: breitbart.com, custodela.club