Trzeci świat to coś znacznie więcej, niż strefa dotknięta klęską: zeszłoroczne sprawozdanie ONZ na temat Haiti

Haiti – najstarsza czarna republika na świecie, która jest tylko 28 lat młodsza od Stanów Zjednoczonych, w oficjalnym sprawozdaniu ONZ została opisana, jako dysfunkcyjna, niepiśmienna, skorumpowana oraz niehumanitarna.

Dokument ONZ, zatytułowany „Sprawozdanie niezależnego eksperta o sytuacji praw człowieka w Haiti”, został napisany przez specjalnego wysłannika Michela Forsta, który został zmuszony do zrezygnowania z pełnionej przez siebie funkcji z „przyczyn osobistych”, lecz – co jest bardziej prawdopodobne – został odwołany za to, że miał czelność mówić prawdę. Dokładniej to, że najstarsza czarna republika na zachodniej półkuli, była czymś więcej, aniżeli wyłącznie strefą dotkniętą klęską.

Oto najważniejsze uwagi ze sprawozdania Forsta:

„Niezależny ekspert podjął swoją ostatnią wyprawę do Haiti między 25 listopada a 1 grudnia 2012 roku. Pozostawał w Port-au-Prince i podróżował do Cap-Haïtien”.

„W roku 2012 populacja Haiti została raz jeszcze mocno dotknięta przez cyklon Sandy, którego uderzenie pogorszyło już i tak niebezpieczne warunki życia oraz przyczyniło się do tego, że relacja między brakiem bezpieczeństwa, a skrajną nędzą, która jest główną przyczyną przemocy wymierzoną w najbardziej dotknięte ubóstwem warstwy społeczne, stała się jeszcze bardziej widoczna. Populacja Haiti oczekuje teraz na rozpoczęcie nowego etapu w życiu swojego państwa – etapu, który zapoczątkuje rekonstrukcję, ekonomiczny wzrost i rządy prawa”.

„8 milinów Haitańczyków, spośród szacowanej na 10 milionów populacji, żyje bez elektryczności. 5 milionów nie potrafi czytać i pisać oraz przebywa w ciemności, zarówno w dzień jak i w nocy. Ośmiu z dziesięciu Haitańczyków żyje dziennie za mniej niż 2 dolary. Dwa procent Haitańczyków jest w posiadaniu 69 procent środków gospodarczych państwa. Ludność pracująca wynosi 4,2 miliona, a mniej niż 200 tysięcy ma regularne, oficjalne zatrudnienie”.

„System sprawiedliwości jest ciągle dalece dysfunkcyjny, a jego główne słabości są pokaźnie udokumentowane w licznych sprawozdaniach, przeprowadzonych przez ekspertów oraz organizacje pozarządowe”.

„Korupcja, niesamowicie długie procedury, krętactwo, nadużywanie procedur, na które zezwala kodeks karny, ignorancja wobec rozwiązań alternatywnych dla kary pozbawienia wolności, bolączki są tu używane na równi z lekarstwami”.

„Organizacje pozarządowe wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, nieustannie potępiają praktyki, podczas których ludzie są nielegalnie bądź bezpodstawnie aresztowani lub zatrzymywani na polecenie komisarzy rządowych. W państwie prawa niedopuszczalne jest, aby osoby, odpowiedzialne za egzekwowanie prawa czuły, że mają pozwolenie na lekceważenie prawa i zachowywanie się w ten sposób, podczas gdy sądownictwo nie robi nic. Będąc świadomym powszechnie panującej bezkarności, jest to tylko kolejna oznaka obrazująca nieład, który szerzy się w systemie sądownictwa”.

„Treningowe Kolegium Usług Prawniczych, pomimo znaczącego wsparcia, dostarczonego przez społeczność międzynarodową, ciągle boryka się z problemami złej funkcjonalności”.

„Na każdej ze swoich wypraw, niezależny ekspert został wręcz uderzony przez niszczący efekt, jaki korupcja wywierała na sądownicze instytucje kraju. Ciągle dochodzą do niego liczne sprawozdania, które pokazują, że korupcja występuje wszędzie”.

„Z regularną dozą zgłaszane są liczne sprawy dotyczące linczu. Wzrost w liczbie tego typu spraw doskonale ukazuje brak zaufania do funkcji pełnionej przez policję i system sądowniczy. W tych sprawach nie jest wszczynane dochodzenie, co pozwala sprawcom uniknąć kary. Niezależny ekspert jest doskonale świadomy, że oskarżenie sprawców jest często trudne, gdyż są to anonimowe tłumy, a społeczeństwo niechętnie ujawnia swoją tożsamość”.

„Warunki więzienne, w rozumieniu Konwencji w sprawie zakazu stosowaniu tortur, są wciąż równoznaczne z okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem”.

“Więzienia na Haiti są ciągle miejscami, w których występuje okrucieństwo, nieludzkość oraz panują poniżające warunki. Przestrzeń, przydzielana skazanym na pobyt w więzieniach, wynosi zazwyczaj 60 cm2, a w więzieniu Anse w Vaux, ta liczba wynosi zaledwie 34 cm2. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) zaleca, że nawet w dobie bardzo krytycznej sytuacji, każdemu zatrzymanemu powinna przysługiwać powierzchnia nie mniejsza niż 2 m2”.

„Pomimo reform, którym policja poddaje się od lat, poważne zaniepokojenia, odnośnie tej instytucji wciąż są obecne. Godnym pożałowania jest sprawa dotycząca Serge Demosthene, który był torturowany, aż do śmierci na posterunku policji w Petionville, co miało go zmusić do przyznania się do popełnienia morderstwa na Guiteau Toussaint. Nie jest to jednak pojedynczy przypadek. Cotygodniowe raporty Sekcji Praw Człowieka MINUSTAH (Misja Stabilizacyjna ONZ w Haiti) dokładnie opisują: sprawy nielegalnych i bezpodstawnych aresztowań, dokonywanych przez policję w niektórych głównych komendach i posterunkach policji, dokonywanie zatrzymań przed wszczęciem postępowania na drodze sądowej, odmowa wydawania stosownych dokumentów w sprawach dotyczących gwałtu, molestowanie, złe traktowanie i brutalność policji”.

„Według kilku organizacji, które działają na pograniczu Dominikany, przemyt dzieci w celu wykorzystywania na tle seksualnym oraz przymusowej pracy, ma wciąż miejsce, w szczególności w regionie Malpasse”.

„Ogromny napływ międzynarodowych medycznych organizacji, stan wyjątkowy w którym znajduje się obecny rząd po trzęsieniu ziemi z 2010 roku oraz mająca miejsce epidemia cholery, daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że system zdrowia wymaga całkowitej naprawy, w celu udostępnienia go wszystkim i uniknięcia dyskryminacji; w innym wypadku, prawo dostępu do służby zdrowia pozostanie wyłącznie martwą literą prawa”.

„Bez środków, publiczne szpitale nie są w stanie funkcjonować. Brak struktur służby zdrowia na terenach znacznie oddalonych od stolicy oznacza, że duża część populacji nie może liczyć na otrzymanie leczenia. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ ma to miejsce kiedy współczynnik śmiertelności niemowląt w Haiti pozostaje najwyższy w rejonie Karaibów”.

„Podczas pisania tego sprawozdania, cholera pochłonęła już 8 tysięcy, około 670 tysięcy zostało dotknięte przez chorobę. Biorąc pod uwagę skalę problemu, generalny sekretarz postanowił rozpocząć (w głównej mierze międzynarodową inicjatywę), gromadzenie funduszy na walkę z klęską. W dobie globalnego, ekonomicznego kryzysu, kiedy to prośby o pomoc mnożą się z wielu różnych przyczyn, niezależny ekspert apeluje do państw, aby pokazały swoją wielkoduszność i wspomogły walkę z szerzącą się chorobą”.

„Populacja Haiti żyje pod protektoratem ONZ-etu od lutego 1993 roku, czyli więcej niż 20 lat. Międzynarodowe postanowienia dotyczące protektoratu były stopniowo rozszerzane na wiele innych sfer z powodu kolei katastrof, które nękały państwo”.

Źródło: www.newobserveronline.com, 11 marca 2014