Wprowadzenie

Po sześciu tysiącach lat zapisywanej historii, nasi ludzie mają ostatecznie swoją religię; dla siebie i tworzoną przez siebie. Twórczość jest tą religią. Została ostatecznie ustanowiona wyłącznie dla przetrwania, ekspansji i postępu naszej białej rasy. Wierzymy, że to co jest dobre dla białych ludzi jest najwyższą cnotą, a to co jest złe dla białych ludzi jest ostatecznym grzechem. Doszliśmy do tych wniosków poprzez obserwację odwiecznych praw natury, studiowanie historii, oraz poprzez używanie logiki i zdrowego rozsądku, z którym każdy z nas się rodzi.

Najwyższym prawem natury jest przetrwanie własnego gatunku. Historia pokazała, że biała ludność jest odpowiedzialna na tej planecie za wszystko, co nazywamy postępem i, że wobec tego logicznym jest oddawać najwyższe znaczenie rasie, a odrzucić wszystkie idee, które nie oddają jej znaczenia. W ciągu swej historii nasi ludzie stawiali czoła różnym zagrożeniom, jednak nigdy przedtem nie stanęli naprzeciw tak śmiertelnego zagrożenia jak dziś. Dzisiaj nasz przyszły biologiczny byt na tej planecie jest niepewny. W 1920 roku na przykład, jeden na trzech ludzi na tej planecie był biały. Dzisiaj tylko co dwunasty jest biały. Jeśli obecne tendencje będą postępowały, można sobie tylko wyobrazić, jak świat będzie wyglądał za sto lat.

Jak doszło do tej katastrofy? Doszło do niej z powodu przekręconego myślenia naszych ludzi. Byliśmy dotąd zajęci każdym zagadnieniem poza zagadnieniem swojego przetrwania. Wspomagaliśmy tych, którzy nie należą do naszej rasy swoim własnym kosztem, powodując, że ich liczba zaczęła bardzo wzrastać, podczas gdy w tym samym czasie biali pomniejszyli rozmiar swoich rodzin – z powodu samolubstwa albo z powodu niskich zarobków i wygórowanych podatków. Podzieliliśmy się między wszystkie rodzaje organizacji i ruchów, z których żaden nie zwraca się ku najbardziej podstawowemu zagadnieniu: czy białe dzieci będą miały przyszłość? To zagadnienie, jak i wiele innych jest przedmiotem Twórczości.

Nasi ludzie na całym świecie zaczynają przyjmować dynamiczne i inspirujące credo i program Twórczości. Biali ludzie na całym świecie zaczynają odkładać na bok ich przeszłe różnice i podziały i idą razem, jako jeden lud dla swojego najlepszego interesu. Coraz więcej białych zaczyna sobie zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli sami nie zatroszczą się o swoją własną przyszłość, inni tego nie zrobią. W rezultacie, nasze oddziały kiełkują na całym świecie, nasi posłannicy głoszą słowo białej jedności, a nasi członkowie gorliwie rozprowadzają to słowo do Was, biali ludzie.

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tej wiadomości zdecydujecie się zdobyć więcej informacji, konsekwentnie zdecydujecie się zostać członkami Ruchu Twórczości i przyłączycie się do nas w tej historycznej walce.

wielebny Matt Hale, P.M.E.