Wiara

Pięć Fundamentalnych Przekonań Twórczości

W oparciu o odwieczne prawa natury, historię, logikę i zdrowy rozsądek, my, Twórcy

  1. WIERZYMY, że nasza rasa jest naszą religią.
  2. WIERZYMY, że biała rasa jest doskonałością natury.
  3. WIERZYMY, że rasowa lojalność jest najwyższą godnością, a zdrada rasy najgorszym z przestępstw.
  4. WIERZYMY, że to, co dobre jest dla białych ludzi jest najwyższą cnotą, a to, co jest złe dla białych ludzi ostatecznym grzechem.
  5. WIERZYMY, że jedyna, prawdziwa i rewolucyjna biała rasowa religia – Twórczość – jest jedynym ratunkiem dla białych.

Dla wypełnienia powyższych religijnych wierzeń, my, Twórcy, na wieczność ślubujemy nasze życie, nasz święty honor i gorliwość religijną.