Historia

 • 1 AC (1973): Ben Klassen, były reprezentant stanu Floryda, przewodniczący kampanii prezydenckiej George’a Wallace’a w 1968 r. i wynalazca elektrycznego otwieracza do puszek, powołuje w Lighthouse Point na Florydzie organizację religijną o nazwie Kościół Twórcy (Church of the Creator – COTC) i ogłasza się jej pierwszym Pontifexem Maximusem (najwyższym kapłanem). Równocześnie opublikowana zostaje „Odwieczna Religia Natury” – fundamentalna księga białej rasowej religii, Twórczości.
 • 8 AC (1981): Klassen publikuje swoją druga książkę, zatytułowaną „Biblia Białego Człowieka”, w której rozszerza program przetrwania, ekspansji i postępu białej rasy.
 • 9 AC (1982): W marcu Klassen przenosi kwaterę główną kościoła z Florydy do nowo nabytej posiadłości w Otto, w Karolinie Północnej, gdzie otwiera również Szkołę dla Uzdolnionych Chłopców. Tego samego roku Kościół Twórcy zyskuje sympatyków na całym świecie i, jako organizacja religijna, zostaje zwolniony z obowiązku płacenia podatków stanowych.
 • 10 AC (1983): P.M. Klassen rozpoczyna wydawanie miesięcznika „Rasowa Lojalność”, oraz tworzy Białe Berety, w celu ochrony posiadłości i zabezpieczania spotkań religijnych członków kościoła.
 • 15 AC (1988): Klassen udaje się do Kalifornii, by prosić swojego wychowanka, Johna Metzgera, syna założyciela White Aryan Resistance, Toma Metzgera, o przejęcie władzy nad kościołem. Metzger grzecznie odmawia.
 • 17 AC (1990): Ogłaszając, że przewodnictwo w kościele będzie się zmieniać co dziesięć lat, P.M. Klassen mianuje swoim następcą wielebnego Rudy’ego Stanko. 15 września członek Białych Beretów, Brian Kozel, w wieku 19 lat zostaje zamordowany przez Meksykanów podczas rozprowadzania religijnych materiałów w Milwaukee, w stanie Wisconsin.
 • 19 AC (1992): W styczniu, z powodu raka umiera żona Bena Klassena, Henrietta. W marcu P.M. Klassen odwołuje nominację wielebnego Stanko i na głowę kościoła wyznacza wielebnego Charlesa Altvatera, lecz w czerwcu odwołuje i jego, mianując swoim następcą wielebnego Marka Wilsona. Z powodu kosztownego procesu cywilnego, wytoczonego przez rodzinę czarnego zastrzelonego w samoobronie przez wielebnego George’a Leoba, Klassen zmuszony jest sprzedać posiadłość w Otto doktorowi Williamowi Pierce’owi, przewodniczącemu Sojuszu Narodowego (National Alliance). W grudniu, tuż po publikacji swojej ostatniej, autobiograficznej książki, P.M. Klassen ogłasza ostatecznie swoim następcą dra Ricka McCarty.
 • 20 AC (1993): W styczniu P.M. McCarty przenosi kwaterę główną kościoła z powrotem na Florydę. 7 sierpnia, wycieńczony i umierający z powodu raka, siedemdziesięciopięcioletni P.M.E. Klassen,  zgodnie z Twórczym Kredo nr 59, dokonuje na sobie honorowego aktu eutanazji. W tym samym roku, lider kościoła w Toronto i członek zespołu RAHOWA, wielebny George Burdi, zakłada w Detroit Resistance Records, by wydawać i promować białą rasową muzykę.
 • 22 AC (1995): W czerwcu dwudziestoczteroletni Matthew F. Hale traci wiarę w skuteczność polityki i opuszcza swoją National Socialist White American Party, skupiając się na rozwoju Kościoła Twórcy w swojej rodzinnej East Peorii, w stanie Illinois. Mimo, że nie wywodzi się on z oryginalnego COTC, szybko udowadnia, że to właśnie on jest wielkim promotorem Twórczości, którego Ben Klassen z trudem szukał przez kilka ostatnich lat swojego życia. Wielebny Hale łączy wszystkie kościelne oddziały i zmienia nazwę organizacji na Światowy Kościół Twórcy (World Church of the Creator – WCOTC).
 • 23 AC (1996): Podczas konwencji w Montanie, Komitet Strażników Wiary jednogłośnie wybiera Matta Hale nowym Pontifexem Maximusem, a wielebnego Jonatana Viktora mianuje jego Hasta Primusem (prawą ręką).
 • 24 AC (1997): Wielebny Viktor udziela ślubu P.M. Hale i siostrze Terrze Herron, jednak para rozwodzi się trzy miesiące później. Tego samego roku rusza pierwsza witryna internetowa kościoła.
 • 25 AC (1998): P.M. Hale kończy aplikację adwokacką, jednak urzędnicy państwowi, z powodu jego pro-białych przekonań religijnych odmawiają wydania mu licencji prawniczej. W tym samym czasie Hale występuje w niezliczonej ilości programów radiowych i telewizyjnych, gdzie udziela wielu wywiadów.
 • 27 AC (2000): Chrześcijańska organizacja Te-Ta-Ma Truth, wytacza WCOTC proces o bezprawne posługiwanie się nazwą, którą zarejestrowała w latach 90-tych. Tego samego roku powstaje polski oddział Światowego Kościoła Twórcy.
 • 29 AC (2002): Żydowska sędzina, Joan Humphrey Lefkow, orzeka na korzyść Te-Ta-Ma, że WCOTC ma trzydzieści dni na zrzeczenie się swojej nazwy. W grudniu siedziba kościoła zostaje przeniesiona do rezydencji Hasta Primusa wielebnego Thomasa Kroenke w Riverton, w stanie Wyoming.
 • 30 AC (2003): 8 stycznia, w czasie wchodzenia do budynku sądu w Chicago, z zamiarem odmówienia zmiany nazwy kościoła, P.M. Hale zostaje aresztowany na podstawie fałszywych oskarżeń, dostarczonych przez informatora FBI, który uprzednio przeniknął do jego najbliższego otoczenia. Zarzuca mu się kierowanie spiskiem, mającym na celu zamordowanie sędziny Lefkow. Prawdziwe motywy aresztowania są jednak oczywiste – prowokacja to jedyny sposób na powstrzymanie działalności charyzmatycznego Hale’a i szybko rozwijającego się kościoła. Tuż po tym zdarzeniu wielebny Kroenke przejmuje przewodnictwo w kościele i zmienia jego nazwę na Ruch Twórczości (The Creativity Movement – TCM), jednak większość europejskich oddziałów kontynuuje działalność pod starą nazwą jeszcze przez jakiś czas po tym wydarzeniu. Kroenke następnie rezygnuje ze swojego stanowiska i pozostawia ruch bez lidera.
 • 31 AC (2004): W pokazowym, niesprawiedliwym i z góry przesądzonym procesie, Matt Hale zostaje uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na 40 lat pobytu w więzieniu stanowym. Zrzeka się tytułu P.M. i przechodzi w stan spoczynku, jednak pozostaje nieustannie wierny swoim przekonaniom religijnym.