Nacjonalistyczni triumfatorzy na Ukrainie ustanawiają premierem żydowskiego suprematystę

Żydowski sekretarz stanu USA, John Kerry (Kohn) wyznaczył na stanowisko sekretarza stanu d/s żydowskich żydowską neokonserwatystkę, Victorię Nuland (Nudelman).
Nuland spędza większość swojego urzędowania kursując w tę i z powrotem na Ukrainę, w celu obalenia umiarkowanie prorosyjskiego prezydenta i zainstalowaniu na jego miejscu kogoś bardziej sprzyjającego interesom żydowskich suprematystów. Nie jest niespodzianką, że wybór Nuland padł na jej żydowskiego współplemieńca, Arsenija Jaceniuka (poniżej), który został premierem rządu ustanowionego po przewrocie.

Rząd Jaceniuka rozszerza obecnie syjonepotyzm, mianując gubernatorem Dniepropetrowska żydowskiego oligarchę, Ihora Kołomojskiego, który posiada izraelskie obywatelstwo.

Jakże ironiczny jest fakt, że środowiska jawnie wrogie Żydom, które włożyły tak wiele wysiłku w obalenie starej władzy, swoimi działaniami umacniają teraz żydowski uścisk wokół Ukrainy. Polityka ta nosi nazwę „dziel i rządź”.

Na fotografii Kołomojski (po lewej ) wznosi alkoholowy toast z naczelnym aszkenazyjskim rabinem Izraela, Joną Metzgerem, w siedzibie berlińskiego Chabadu, podczas konferencji Europejskiej Rady Społeczności Żydowskich.

Źródło: www.davidduke.com, 4 marca 2014