Matthew F. Hale – Ostatni Pontifex Maximus

Matthew Hale urodził się 27 lipca 1971 roku w East Peorii, w stanie Illanois, jako ostatni z czterech synów Russella Hale Jr. i Evelyn Ackerson Hale. Już jako młody chłopiec wykazywał duże zainteresowanie polityką, historią i tym „co w trawie piszczy”.

Tuż przed ukończeniem liceum złożył podanie do Uniwersytetu Bradleya w swoim rodzinnym mieście. Jako przedmioty kierunkowe obrał nauki polityczne oraz muzykę. Zdobył stypendium za sprawą wspaniałej gry na skrzypcach – instrumentu do którego i dziś żywi wyjątkowe uwielbienie. Studia ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra (B.A.) w naukach politycznych.

Polityka

Podczas studiów na uniwersytecie Bradleya, Hale wstąpił do nielicznej Amerykańskiej Partii Białej Wyższości i zyskał zainteresowanie mediów za sprawą ulotek rekrutacyjnych, które rozprowadzał na terenie uniwersytetu. W tym czasie dowiedział się o istnieniu Kościoła Twórcy, gdy jeden z jego przyjaciół podarował mu książkę „Odwieczna Religia Natury” pióra założyciela KT. Pomimo, że to nie był jeszcze jego czas na wstąpienie w szeregi Twórczości, to pomagał miejscowemu oddziałowi Twórców i utrzymywał kontakt z główną kwaterą w Otto, w Północnej Karolinie.

W 1991 roku został aresztowany za „przeszkadzanie sprawiedliwości”, które było wynikiem starcia podczas manifestacji zorganizowanej przez jego brata Dawida. Matt Hale został skazany w tym samym roku, jednak wyrok został unieważniony poprzez odwołanie.

Rok później ukształtowała się Narodowo Socjalistyczna Biała Partia Amerykańska (NSWAP) z Hale jako liderem. Zorganizowano liczne demonstracje i zjazdy, zaznaczyła też swój szlak w mediach, min. w programach telewizyjnych „Montel Williams Show” i „Jane Whitney Show”. Wydano 33 numery „The Struggle”, aż do rozwiązania partii w 1995 roku.

Kwiecień 1995 roku zaowocował po czteromiesięcznej kampanii uzyskaniem przez Hale 14% głosów w jego kadencji do rady miasta East Peorii. Zdobycie 546 głosów wyborców oznacza, że 1 na 6 mieszkańców miasta oddało na niego głos, zaskakując tym media.

Twórczość

Koniec kampanii oznaczał dla Hale nowe plany. Uznał, że polityka nie jest kluczem do zmian, dlatego zwrócił się ku Ruchowi Twórczemu, wtedy noszącemu jeszcze nazwę Kościół Twórcy. Rozpoczyna działalność jako promotor Twórczości w rodzinnej East Peorii, czym szybko udowadnia swoje zdolności i poświęcenie nowemu credo.

Rick McCarty, który został Pontifex Maximusem (przywódcą ruchu) w 1993 roku zrzeka się stanowiska z powodu groźby procesu sądowego. Nowy PM miał zostać obrany przez Komitet Strażników Wiary, utworzony na polecenie Bena Klassena w celu wybierania nowego przywódcy co 10 lat, lub w przypadku zrzeknięcia się stanowiska przez obecnego lidera.

Matt Hale został wysunięty Komitetowi jako kandydat przez Briana Kachikisa, który pisał:

„Matt popierał C.O.T.C. przez wiele lat, publikował Twórczy miesięcznik, oraz doprowadził do tego, że wiele ideałów Twórczości zostało opublikowanych w telewizji. Matt jest też doświadczony w działalności partii politycznych, w wyborach na publiczne stanowiska, posiada świetne umiejętności oratorskie oraz założył krajową linię telefoniczną informującą o Kościele…”

Zdobywając poparcie większości oddziałów KT, Komitet Strażników Wiary dnia 27 lipca 1996 roku wybiera Matta Hale nowym Pontifex Maximusem Kościoła Twórcy, a Jonatana Viktora jego Hasta Primusem (Prawą Ręką).

Wkrótce nazwa Kościół Twórcy (Church of the Creator) zostaje zmieniona przez nowego PM’a na Światowy Kościół Twórcy (World Church of the Creator) w celu nadania jej światowego wymiaru i zjednoczenia grup z innych krajów.

Już jako Pontifex Maximus, Matt Hale uczęszczał do Southern Illinois University Carbondale, gdzie 2 października ukończył 3 lata lata studiów adwokackich, otrzymując pocztą dyplom. Wcześniej zdawał egzamin 28 i 29 lipca, jednak urzędnicy państwowi odmówili mu przyznania licencji prawniczej ze względu na przekonania religijne i polityczne. Od tamtej pory Hale nieustannie walczył o zmianę decyzji w tej sprawie.

Zawsze jednak pierwszym frontem była Twórczość. Hale za swojej kadencji wystąpił w licznych programach telewizyjnych, udzielił niezliczonej ilości wywiadów, organizował zjazdy, demonstracje oraz wystąpienia na ulicach, w bibliotekach i innych miejscach publicznych. Prowadził show pt. „White Revolution” oraz audycję radiową „The Matt Hale Show”. Za jego sprawą Twórczość osiągnęła większy zasięg niż kiedykolwiek wcześniej.

Ciemny loch

Rok 2000 przyniósł proces sądowy w sprawie znaku firmowego, wytoczony przez przez chrześcijańską organizacje Te-Ta-Ma Truth. Grupa zarzucała bezprawne używanie nazwy, którą zarejestrowała w latach 90. Sprawę prowadziła sędzina Joan Lefkow, która rozstrzyga ją na korzyść Te-Ta-Ma Truth. WCOTC ma 30 dni na zrzeknięcie się nazwy.

W tym czasie ukazała się książka Hale pt. „The Truth About 9/11” (Prawda o 11 Września), gdzie autor przedstawia wydarzenia, które miały miejsce przed i w czasie ataku na World Trade Center.

Pontifex Maximus udał się do sądu w Chicago, w celu złożenia odwołania w sprawie, jednak został zatrzymany pod budynkiem przez funkcjonariuszy państwowych pod zarzutem planowania zamachu na życie sędziny Joan Lefkow. Informację miał dostarczyć agent FBI, który dostał się do twórczych struktur i przebywał w bliskim otoczeniu Hale.

matthale
Tuż przed zatrzymaniem.

W pokazowym i z góry przegranym procesie, który odbył się w 2004 roku, Matthew F. Hale zostaje prawomocnie skazany na 40 lat więzienia za kierowanie spiskiem, który ma na celu pozbawienie życia Joan Lefkow. Pontifex Maximus zrzeka się swojego stanowiska i zostaje osadzony w ADX Florence, w stanie Kolorado obok terrorystów i zamachowców takich jak Ted Kaczynski, Zacarias Moussaoui czy Eric Rudolph.

Nazwa Światowy Kościół Twórcy zostaje zmieniona na Ruch Twórczości (The Creativity Movement).

Hale pozostaje w kontakcie z Twórcami, pisze liczne listy, cały czas wierny przekonaniom religijnym. W 2015 roku wydał swoją drugą książkę pt. „Ending White Slavery” (Kończąc Białe Niewolnictwo).

Jego matka, Evelyn Hale, oraz Twórcy z całego świata walczą o uwolnienie swojego lidera. Mimo to, sądy odrzucają wnioski apelacyjne.

Charyzmatyczny Pontifex Maximus nie został skazany za planowanie zamachu. Jego winą było to, że walczył o prawo Białych Ludzi do samostanowienia i przetrwania. Został skazany za to, że Biali Ludzie z całego świata pokładali w nim wiarę.

FreeMattHale.net jest stroną poświęconą walce o jego wolność.

matthale3
Za plecami Hale stoi Tony Evola, agent FBI.

Poniżej jedno z wielu przemówień ostatniego Pontifex Maximusa.

YouTube Preview Image

Mr. Wolf